Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Freshlapland Oy / www.naturestay.fi, y-tunnus 2816876-1

2. Rekisteriasioista vastaava

Freshlapland Oy / Naturestay, Eija Tamminen, 050 466 3312
eija(at)naturestay.fi

3. Rekisterin nimi

Freshlapland Oy / Naturestay asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilöllä ja Freshlapland Oy / Naturestay on solmittu asiakassuhde, joka syntyy kun henkilö tekee varauksen majoitukseen tai muihin palveluihin. Henkilötietolain mukaiset yleiset edellytykset. Asiakkaiden tietojen säilyttäminen. Tietoja käytetään ainoastaan työn tekemisen tarpeisiin, kuten asiakkaan tunnistamiseen, palvelun tuottamiseen, asiakasviestintä, raportointi. Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Asiakaskirjeet ja tiedotteet sekä uutiskirjeet.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Asiakasnumero, nimitiedot, puhelinnumero, e-mail osoite, postiosoite.
  • Yrityksiltä Y tunnus
  • Tiedot varauksista. (aiemmin tehdyistä ja tulevista)
  • Asiakaspalautetiedot ja reklamaatiot.
  • Maksu- ja laskutustiedot
  • Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen esimerkiksi kyselytutkimuksella
  • Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
  • Asiakassuhteemme hoitaminen

Ilman näitä tarvittavia henkilötietoja, emme voi tuottaa palvelua. Säilytämme tietoja, kunnes peruste niiden poistamiseen täyttyy. Noudatamme laissa annettuja ohjeita.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ne tiedot, jotka henkilö/perhe/yritys itse antaa itsestään palvelun tilauksen yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Tietoja ei kerätä muualta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai muille tahoille / asiakkaille

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, vain  Freshlapland Oy / Naturestay työntekijät näkevät tiedot ja heillä kaikilla täysi vaitiolovelvollisuus  Freshlapland Oy / Naturestay asioista. Tietoja ei luovuteta muille asiakkaille / yhteistyökumppaneille / kolmansille henkilöille ilman asianomaisen lupaa.

8. Manuaalinen aineisto

Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.  Tietoja pääsevät käsittelemään vain Freshlapland Oy:n / Naturestayn henkilökunta ja erikseen siihen osoitetut henkilöt.

9. Tietokantoihin tallennetut tiedot

Tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niistä saa antaa tietoja muihin kuin Freshlapland Oy:n / Naturestayn liiketoimintoihin liittyviin työn tekemisen tarpeisiin. Tietojen käsittely perustuu rajattuihin käyttöoikeuksiin. Tiedot säilytetään tietokantapalvelimella, johon on pääsy vain teknisellä ylläpitohenkilöstöllä sekä rajattu käyttö työntekijöillä.  Asiakkaalla on samat tiedot nähtävillä ja hänellä on koska tahansa oikein tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu.

10. Evästeistä

Freshlapland Oy:n / Naturestayn sivustolla käytetään evästeitä (cookies) mm. keräämään tietoja kävijämääristä (Google Analytics ja Facebook Pixel). Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja sivuston toiminnallisuuksien kehittämiseen. Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti. Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön selaimensa asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toimintaan.

11. Miten suojaamme tiedot

Tietokantapalvelin on suojattu palomuurein ja se on asianmukaisesti salattu. Työntekijöillä on rajattu katseluoikeus ja salasanoin suojattu. Säilytämme henkilötietoja 2 vuotta verotuksellisista syistä sekä laskutustietoja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6 vuotta. Freshlapland Oy:n / Naturestayn henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaikista Freshlapland Oy:n / Naturestayn sekä asiakkaiden asioista. Vaitiolo säilyy myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Näissä tapauksissa olettehan yhteydessä suoraan Eijaan.

1.3.2021 Tuusulassa

Eija Tamminen,  Freshlapland Oy / Naturestay